Back to All Events

Zen and Tea workshop in Stockholm. Zen och Te workshopen i Stockholm.

  • Trinity Yoga 45 Sturegatan Sundbyberg, Stockholms län, 172 31 Sweden (map)

Our Zen and Tea workshop will consist of two parts - Tea meditation and a zazen workshop.
The first part, Tea meditation, will be led by Yulliya Maslyn. Yuliya is a student of Leaf, and for the last 5 years, she has cultivated herself in Cha Dao (the Way of Tea) in Tea Hut Tradition, a tea school established by WuDe and based in Taiwan but reaching back to China with its roots.
The Tea Plant goes hand in hand with Zen practice and takes a special place in self-cultivation. Buddhist monks were the first humans who started cultivation of tea and as Buddhism spread throughout Chinese society during the Tang dynasty (609-907) tea became interwoven with the whole social structure. Being the second most consumed substance in the world after water it can offer physical and emotional comfort to us. We invite you for tea meditation as an introduction and the first step on the path of Zen discovery.
The Zazen workshop will be led by Anna Seishin Platunova, a student of Japanese Zen Master Shodo Harada Roshi since 2007. Anna spends 2-3 months a year in the Japanese Zen monastery Sogenji located in Okayama, Japan. She has participated in dozens of Zen retreats at the monastery, including solo retreats.
Our zazen workshop is an introduction to Zen practice, it will consist of two parts. First, we will give general information about Zen - some historical details and principles that lay at the heart of Zen practice and we will discuss how we can live our lives in a more harmonious, compassionate and mindful way by using methods of Zen practice. During the second part, we will have guided zazen meditation.
This evening is for all who are interested in learning (listening) about Zen as well as for those who are interested in participating in our one-day retreats.

Please note, this meeting will be held in English.

Please note that only the booked ticket via the link below applies, the registration via Facebook does not count.

Price 100kr (could be used as a downpayment for the upcoming Zen and Tea retreats).
Teenagers are welcome, please talk to us beforehand if you are planning to come with one.

Vår Zen och Te workshop kommer att bestå av två delar - te meditation och en zazen workshop.
Den första delen kommer att ledas av Yulia Maslyn. Yulia ar en student av te bladet, och har i 5 år utvecklat sin självförståelse i Cha Dao (the Way of Tea) skolan i Tea Hut Tradition, en te skola etablerad av WuDe med basen i Taiwan men som har sina rötter i Kina.
Te plantan går hand i hand med Zen träning och har stor betydelse på vägen till självförståelse. Buddhist munkar var dom första människorna som började odla den.
Buddhismen spred sig i det Kinesiska samhället under Tang dynastin (609-907) och teet spred sig i hela Kinas sociala struktur. Te är den mest konsumerade substansen i världen efter vatten och den kan erbjuda oss fysisk och emotionell komfort. Vi inbjuder dig till introduktion i te meditation, det är första steget på vägen till Zen.
Zazen workshopen kommer att ledas av Anna Seishin Platunova, en student av japansk Zen Master Shodo Harada Roshi sedan 2007. Anna spenderar 2-3 månader om året i det japanska Zen-klostret Sogenji i Okayama, Japan. Hon har medverkat I många zen retreats I klostret och har också gjort ensamma retreats.
Vår zazen-workshop är en introduktion till zazen-träning, den kommer att bestå av två delar. Först kommer vi att ge allmän information om Zen - några historiska detaljer och principer som ligger till grund för Zen-träningen och vi kommer att diskutera hur vi kan leva vårt liv på ett mer harmoniskt, medkännande och medvetet sätt genom att använda metoder för Zen-träning. Under den andra delen kommer vi att ha guidat zazen meditation.
Den här kvällen är för alla som är intresserade av att lära sig (lyssna) om Zen såväl som för dem som är intresserade av att delta i våra dagliga retreats.

Observera, detta möte hålls på engelska.

Pris 100kr, kan användas som förskottsbetalning för kommande Zen och Tea retreats. Tonåringar är välkomna, snälla prata med oss i förväg om du planerar att komma med en.